Kategoria: Str. główna
Odsłony: 165

to nazwa wprowadzona przez Arystotelesa, pochodzi z języka greckiego geo - Ziemia i daiso - będę dzielił, nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.

Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których słowa geodezja używa się do określenia dziedziny wiedzy i techniki związanej z pomiarami małych powierzchni (geodezja szczegółowa). W większości krajów Europy zachodniej termin geodezja zarezerwowany jest wyłącznie dla nauki zajmującej się pomiarami dużych obszarów i całej Ziemi, natomiast zadania zarezerwowane dla geodezji szczegółowej określane są tam mianem miernictwa.

Polskie prawo w zakresie inwestycji i nieruchomości jest bardzo restrykcyjne dlatego warto korzystać z usług profesjonalnej firmy geodezyjnej aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo planowanej i realizowanej inwestycji, prowadzić ją zgodnie z ustalonymi normami i uniknąć niepotrzebnych kosztów.

%%


Mapy do celów projektowych


czytaj więcej

Podział nieruchomości - działek


czytaj więcej

Geodezyjna obsługa inwestycji (budowy)


czytaj więcej

Inwentaryzacja architektoniczna


czytaj więcej

Wytyczenie działki lub tyczenie terenu


czytaj więcej

Pomiary geodezyjne


czytaj więcej

Tyczenie budynku w terenie


czytaj więcej

Wznowienie granic działki


czytaj więcej

Wyodrębnienie lokalu


czytaj więcej

Pomoc i doradztwo w zakresie prac geodezyjnych


czytaj więcej

Inwentaryzacja powykonawcza


czytaj więcej
%%